Yukarı
(0216) 290 14 61

Büromuzun temel çalışma alanı gayrimenkul hukukudur. Bu çerçevede, gayrimenkul hukuku alanına giren her türlü ihtilafın kısa sürede ve doğru biçimde çözümü hususunda hukuki yardımda bulunmaktayız.

Kamulaştırma işlemlerinin her aşaması ile ilgili müvekkillerimize hukuksal katkıda bulunulmakta, kamulaştırma bedellerinin taşınmazın gerçek bedelini yansıtması ve en kısa sürede ödenmesi hususunda çalışmalar yapılmaktayız.

İdarenin, herhangi bir kamulaştırma işlemi yapmaksızın yahut eksik ve hatalı kamulaştırma işlemi ile özel mülkiyete konu taşınmazlara hukuken veya fiilen el koymasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümü noktasında çalışmalar yapmaktayız.

İmar kanunu ile imar ve gecekondu mevzuatına dayalı her türlü ihtilafın giderilmesi konusunda çalışmalar yapmakta, imar planlarından ve imar uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi hususunda hukuki yardımda bulunmaktayız.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerin uygulanması ile ilgili yıkım ve sonrasında ortaya çıkan ihtilafların çözülmesinde hukuki yardımda bulunmakta ve danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Orman mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda çalışmalar yapmakta, orman kanunlarında yapılan değişiklerle orman tahdit sınırları dışına çıkarılan yerlerin mülkiyet haklarının kazanılması ile ilgili hukuki yardımda bulunmaktayız.

Gayrimenkullerin hukuki durumlarının ve statülerinin tespitine yönelik kadastro uygulamalarından doğan her türlü uyuşmazlıkla ilgili hukuki yardımda bulunmaktayız.

Vakıf evlatlığının tespiti ve galle fazlasının tahsili konuları başta olmak üzere, vakıflar hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmalıkla ilgili danışmanlık hizmeti vermekte ve hukuki yardımda bulunmaktayız.

Bize Ulaşın : (0216) 290 14 61